Yönetim Danışmanlığı

Vakıf, dernek, birlik, meslek örgütleri, ticari ve sınai oluşumlarda dahil olmak üzere her türlü Sivil Toplum Kuruluşu için yönetim danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Mevcudiyetimizin temel unsuru olan etkinlik yönetimi konuları ile ilgili olarak sunmakta olduğumuz bu hizmet başlığı içerisinde birlikte çalıştığımız kuruma ihtiyaç ve kabiliyetleri doğrultusunda kendileri için en uygun olacak sosyal sorumluluk projeleri hazırlanarak işbirliği içerisinde hayata geçirilmeleri sağlanır.

İhtiyaç durumunda ise idari, mali ve hukuki açılardan da Sivil Toplum Kuruluşlarına destek verebilmemiz söz konusudur.

Bu hizmetlerimiz ile sağladığımız avantajları ise şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Dernek yönetiminin stratejik ve taktik planlamalara yoğunlaşmasına olanak sağlama
  • Kurumsal yapı hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olma
  • Üyelerin aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik hizmet üretebilme
  • Dernek hizmet alanlarında görev alacak yetenekli ve uzman personel sağlama
  • Teknolojik avantajlara düşük maliyetlerle sahip olma
  • Yasal düzenleme ve standardizasyon kavramlarına uyum sürecinde yardımcı olma
  • Üyelik ilişkileri ve idaresi
  • Hukuki ilişkiler
  • Eğitim Çalışmaları
  • Mali ve Finansal yükümlülükler